Wyprawy Nowej Drogi do czerwca 2018 r.

Nowa droga - miniaturaInformujemy, że projekt Nowa droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” został przedłużony do końca czerwca 2018 r.