Harmonogram udzielania wsparcia
w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze II edycja” nr POWR.01.03.01-00-0065/18-00
dla Uczestników Projektu

HARMONOGRAM WSPARCIA X 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA XI 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA XII 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA II 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA III 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA IV 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA V 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA VI 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA VII 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA VIII 2019 AKTUALIZACJA

HARMONOGRAM WSPARCIA IX 2019

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia
w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze III edycja” nr POWR.01.03.01-00-0079/18-00
dla Uczestników Projektu

HARMONOGRAM WSPARCIA VIII 2019