Harmonogram udzielania wsparcia
w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze II edycja” nr POWR.01.03.01-00-0065/18-00
dla Uczestników Projektu

HARMONOGRAM WSPARCIA X 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA XI 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA XII 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA II 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA III 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA IV 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA V 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA VI 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA VII 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA VIII 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA IX 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA X 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA XI 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA XII 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA I 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA II 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA III 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA V 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA VI 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA VII 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA IX 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA X 2020

Harmonogram udzielania wsparcia
w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze III edycja” nr POWR.01.03.01-00-0079/18-00
dla Uczestników Projektu

HARMONOGRAM WSPARCIA VIII 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA IX 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA X 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA XI 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA XII 2019

HARMONOGRAM WSPARCIA I 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA II 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA III 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA V 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA VII 2020

HARMONOGRAM WSPARCIA VIII 2020