Nowa Droga 2022

Poszukujemy Opiekunów i Opiekunek wypraw.

SZCZEGÓŁY WYPRAWY – NowaDroga.pdf

CEL:

Opieka nad byłym więźniem w wieku 18 – 30 lat podczas 14–dniowej, pieszej wyprawy w wybranym terminie, w okresie czerwiec – październik 2022 r.

OPIS STANOWISKA

Towarzyszenie jednemu byłemu więźniowi (mężczyźnie lub kobiecie) przez 14 dni na wyznaczonej przez Organizatora trasie wyprawy: Lublin – Kraków (około 350 km, ok. 25 km dziennie). Opiekun idzie z Uczestnikiem, Opiekunka idzie z Uczestniczką.

ZADANIA PODCZAS WYPRAWY

Opieka nad byłym więźniem w trakcie wyprawy, dbałość o jego bezpieczeństwo, tworzenie atmosfery zaufania, pomoc w budowaniu jego planów na przyszłość. Stały kontakt telefoniczny z kadrą projektu, a szczególnie z kierownikiem wyprawy i psychologiem.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OPIEKUN:

  • Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, empatia, asertywność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kreatywność.
  • Umiejętności: łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizacyjne, łatwość podejmowania decyzji.
  • Wiek powyżej 30 lat.
  • Niekaralność.
  • Dobry stan zdrowia.

OPIEKUNOWIE MAJĄ ZAPEWNIONE:

  • Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Noclegi i wyżywienie podczas wyprawy.
  • Ubezpieczenie NNW.
  • Wsparcie ze strony kierownika wyprawy i psychologa w zakresie rozwiązywania problemów w trakcie wyprawy.