Wojtek

Wyprawa 4 drugiej edycji projektu. Wojtek lat 25, pochodzi z województwa lubelskiego. Po opuszczeniu więzienia w styczniu 2019 r. zgłosił się do  projektu NOWA DROGA. To pierwsza wyprawa w 2019 r i 66 wyprawa od początku realizacji modelu NOWA DROGA.  W zimowej aurze, w lutym 2019 r. Wojtek  razem z opiekunem Jackiem wyruszył  w 350 kilometrową wyprawę z Lublina do Karkowa.  Życzymy wędrowcom dobrej pogody, ważnych rozmów i ciekawych spotkań na trasie.

wyprawa nr 4