Tomasz

wyprawa 15Wyprawa 15: Piotr lat 26, pochodzi z województwa lubuskiego.  Jego podróż z miejsca zamieszkania do Lublina trwała prawnie cały dzień. Do projektu Nowa Droga zgłosił się  po kilku dniach po opuszczeniu zakładu karnego.  Po obozie przygotowawczym w Dąbrowicy pod Lublinem wyruszył z opiekunem Tomkiem w drogę do Krakowa.  Ma czas na
przemyślenie, jak dalej postępować i jaką drogę życiową wybrać.
Życzymy obu Tomkom dobrej pogody i dobrych rozmów.