Sławek

Wyprawa 5: Sławek lat 20 pochodzi z województwa lubelskiego, wyszedł z zakładu karnego w październiku 2016 r. i wyruszył w wyprawę Nowej Drogi wraz z opiekunem Łukaszem. Pasjonuje się motoryzacją. Chciałby pracować w warsztacie samochodowym.