Sebastian

Wyprawa 2: Sebastian lat 24, pochodzi z województwa lubelskiego. Wszedł z zakładu karnego w sierpniu 2016 r. na koniec odbywania kary pozbawienia wolności. Udział w wyprawie w towarzystwie opiekuna Tadeusza dał mu siłę do podjęcia decyzji o dalszym życiu. Po ukończeniu szkolenia kucharskiego odbywa obecnie staż w restauracji, w przyszłości chciałby pracować w pizzerii.