Paweł

wyprawa 34Wyprawa 34: Paweł lat 29 pochodzi z województwa lubelskiego, do marca 2018 r. przebywał w zakładzie karnym , po odbyciu kary pozbawienia wolności rozpoczyna życie na nowo.  Po  ukończeniu wyprawy chciałby podjąć interesującą pracę.  Wyprawa z opiekunem Jackiem  to czas przemyśleń i  podjęcia nowych decyzji życiowych. Paweł z Jackiem  idą  do Krakowa szlakiem św. Jakuba. To. 350 km drogi i  początek  nowego rozdziału w życiu Pawła.