Marek

Wyprawa 12 drugiej edycji projektu. Marek lat 27, pochodzi z województwa lubuskiego. Po opuszczeniu zakładu karnego  zgłosił się do Nowej Drogi. Obecnie wyruszył wraz  z opiekunem Pawłem  w  sierpniową 14-dniową, pieszą wyprawę Lublin-Kraków szlakiem św. Jakuba.  Przed nimi długa droga, ciekawe spotkania i  ważne rozmowy o przyszłości Marka.  Życzymy wędrowcom dobrego i owocnego czasu!