Marcin

Wyprawa 4: Marcin lat 24 pochodzi z województwa lubelskiego, do września 2016 r. przebywał w zakładzie karnym , po odbyciu kary pozbawienia wolności zamierza rozpocząć nowe życie. Chciałby pracować jako elektryk w rodzinnej miejscowości. Wyprawa z opiekunem jest dla niego czasem refleksji i podjęcia nowych ważnych decyzji życiowych.