Krzysztof

Wyprawa 12: Krzysztof lat 25 pochodzi z województwa lubelskiego, do kwietnia 2017 r. przebywał w zakładzie karnym , po odbyciu kary pozbawienia wolności rozpoczyna nowe życie. Chciałby jak najszybciej podjąć pracę. Wyprawa z opiekunem Sławkiem jest dla niego czasem przemyśleń i  czasem podjęcia nowych ważnych decyzji życiowych.