Jakub

Wyprawa 10: Jakub lat 25  pochodzi z województwa lubelskiego,  zakład karny opuścił w listopadzie 2016 r.  W kwietniu tego roku uczestniczył w rekolekcjach dla osób bezdomnych i postanowił rozpocząć  życie od nowa. Przystąpił do projektu Nowa Droga i  wyruszył z opiekunem Jackiem  w drogę, aby porozmawiać, przemyśleć  i zdecydować, co robić dalej   Po powrocie z wyprawy chciałby pracować i uporządkować swoje sprawy osobiste.