Błażej

Wyprawa 1: Błażej lat 21, pochodzi z województwa wielkopolskiego. Wyszedł z więzienia we wrześniu 2016 r. na zakończenie kary. Wyprawa w towarzystwie opiekuna Jacka pozwoliła mu przemyśleć swoje życie i snuć plany na przyszłość.