Wyniki postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r.

W dniu w dniu 2-09-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego z zachowaniem procedury konkurencyjności zostało rozstrzygnięte .Wybrano  następujących wykonawców:

  1. Karolina Piór-Roman
  2. Jacek Matuszczak
  3. Mariusz Osypiuk
  4. Przemysław Śliwiński
  5.  Łukasz Halczak
  6.  Józef Sławomir Orzeł
  7. Tadeusz Czerniak
  8. Bartłomiej Patyra