Spotkanie z kadrą penitencjarną

Popowo odprawa 26.04.17W dniu 26.04.2017 r. prezes Stowarzyszenia POSTIS Barbara Bojko- Kulpa przedstawiła polskiej kadrze penitencjarnej projekt Nowa Droga w ramach ogólnopolskiej odprawy służbowej. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Projekt Nowa Droga jest współrealizowany ze służbą więzienną od 2013 r., zaś obecna edycja Nowej Drogi ma charakter ogólnopolski.