Spotkanie z Bractwem Więziennym

W dniu  26.03.2017 r. w Częstochowie prezes Stowarzyszenia POSTIS Barbara Bojko-Kulpa zaprezentowała projekt Nowa Droga w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Modlitw za Więźniów.  Na spotkaniu zostały przedstawione różne inicjatywy na rzecz wsparcia osadzonych i byłych więźniów. Swoje programy prezentowali m.in. przedstawiciele: Europe & Central Asia Prison Fellowship International , Stowarzyszenia Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność EMAUS z Gdańska, Ośrodka Profilaktyki i Readaptacji MATEUSZ z Torunia, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA ze Strzelec Opolskich, i Fundacji POMOST z Zabrza.