Rozmowy z osadzonymi o Nowej Drodze

W dniu 12 czerwca 2017 r. zostały zorganizowane  dwa spotkania z kandydatami do Nowej Drogi, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w Zakładach Karnych w Uhercach Mineralnych i Jaśle. Prezes Stowarzyszenia Barbara Bojko przedstawiła warunki udziału w projekcie.Rekrutacja do Nowej Drogi trwa,  projekt budzi coraz większe zainteresowanie wśród  młodych więźniów, planujemy kolejne wyprawy dla uczestników z całej Polski. Przypominamy, że udział w Nowej Drodze mogą wziąć byli więźniowie, którzy opuścili więzienie nawet rok temu.

Uherce i Jasło 035aUherce i Jasło 045aUherce i Jasło 032 a