Sławomir Orzeł

Nazywam się Józef Sławomir Orzeł. W 1984 roku rozpocząłem własną działalność gospodarczą, która rozwinęła się do Spółki Akcyjnej. Aktualnie przewodniczę Radzie Nadzorczej ORZEŁ S.A. notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Rynek NewConnect). Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Moją pasją jest pielgrzymowanie,  np. Drogami św. Jakuba.

Dlaczego zaangażowałem się w projekt Nowa Droga?

Obecnie zawodowo jestem już mniej aktywny co pozwala mi angażować się w realizację swoich pasji. Ponadto uległem namowom osób, z którymi współpracuję w Fundacji CAMINO aby wesprzeć młodych mężczyzn, przeżywających trudny czas w swoim życiu.