wyprawa 18

Bartek

Wyprawa 18: Bartek  lat 27, pochodzi z województwa lubelskiego.  Po opuszczeniu wiezienia w czerwcu br. zgłosił się do projektu. Obecnie jest w  trakcie pieszej wyprawy do Krakowa w towarzystwie opiekuna. Przed …

wyprawa 17

Karol

Wyprawa 17: Karol lat 26, pochodzi z województwa lubelskiego. Tydzień po opuszczeniu zakładu karnego zgłosił się do programu Nowa Droga. Po obozie przygotowawczym wyruszył  pieszo  z opiekunem Bartkiem  do Karkowa. Przed …

wyprawa 16

Marcin

Wyprawa 16 : Marcin  lat 27 pochodzi z województwa lubuskiego, bezpośrednio po upuszczeniu Zakładu Karnego w Potulicach przyjechał do Lublina i  rozpoczął udział w projekcie Nowa Droga.. Razem z opiekunem Przemkiem …

wyprawa 15

Tomasz

Wyprawa 15: Piotr lat 26, pochodzi z województwa lubuskiego.  Jego podróż z miejsca zamieszkania do Lublina trwała prawnie cały dzień. Do projektu Nowa Droga zgłosił się  po kilku dniach po opuszczeniu …

Wyprawa 14

Tobiasz

Wyprawa 14: Tobiasz lat 25, pochodzi z województwa śląskiego, na wolności przebywa od czerwca br.  Wyruszył z opiekunem Jackiem w wyprawę do Krakowa i pokona na piechotę ponad 350 km. …

wyprawa 13 (2)

Wojtek

Wyprawa 13: Wojtek lat 28, pochodzi z województwa lubelskiego. Następnego dnia  po opuszczeniu zakładu karnego  zgłosił się do programu Nowa Droga. Po rozmowach z kadrą wyruszył wraz z opiekunem Bartkiem w drogę. …

Wyprawa 12

Krzysztof

Wyprawa 12: Krzysztof lat 25 pochodzi z województwa lubelskiego, do kwietnia 2017 r. przebywał w zakładzie karnym , po odbyciu kary pozbawienia wolności rozpoczyna nowe życie. Chciałby jak najszybciej podjąć pracę. …

Wyprawa 11

Rafał

Wyprawa 11: Rafał lat 22, pochodzi z województwa lubelskiego. Po wyjściu z zakładu karnego  w kwietniu br. ruszył w Nową Drogę. Wraz z opiekunem Tadeuszem idzie trasą z Lublina do …

wyprawa 10- Mazur Maruszczak (6)

Jakub

Wyprawa 10: Jakub lat 25  pochodzi z województwa lubelskiego,  zakład karny opuścił w listopadzie 2016 r.  W kwietniu tego roku uczestniczył w rekolekcjach dla osób bezdomnych i postanowił rozpocząć  życie od nowa. …

wyprawa 9 Matuszczak - Grzybowski (1)

Hubert

Wyprawa 9, Hubert lat 18 (najmłodszy uczestnik projektu) pochodzi z województwa lubelskiego, na wolności przybywa od  października 2016 r. Po okresie zimy i przerwy w organizacji wypraw wyruszył jako pierwszy …