wyprawa 33

Sylwester

Wyprawa 33: Sylwester lat 24, pochodzi z województwa lubelskiego. Po opuszczeniu więzienia w marcu br zgłosił się do naszego programu pn. Nowa Droga. Po obozie przygotowawczym wyruszył z opiekunem Piotrem …

wyprawa 31

Milena

Wyprawa 31: Milena lat 25 pochodzi z województwa lubelskiego. To już druga uczestniczka w Nowej Drodze. Zaraz po upuszczeniu zakładu karnego rozpoczęła udział w naszym projekcie. Razem z opiekunką Karoliną  …

WYPRAWA 30

Dominik

Wyprawa 30: Dominik lat 24, pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego W styczniu 2018 opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności. Obecnie razem z opiekunem Jackiem bierze udział w 350 km, …

miniatura wpis

Robert

Wyprawa 29: Robert lat 26 pochodzi z województwa opolskiego, do grudnia 2017 r. przebywał w zakładzie karnym, po odbyciu kary pozbawienia wolności rozpoczyna na nowo życie na wolności. To pierwsza wyprawa Nowej …

Wyprawa 28

Patryk

Wyprawa 28: Patryk lat 21 pochodzi z województwa lubelskiego, Opuścił zakład karny we wrześniu i zgłosił się do naszego projektu.  Wraz z opiekunem Jackiem wyruszył  pieszo do Krakowa. Obecnie droga jest coraz trudniejsza …

wyprawa 27

Robert

Wyprawa 27: Robert  lat 25, pochodzi z województwa podkarpackiego. We wrześniu 2017 opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności. Razem z opiekunem Józefem  uczestniczy w 350 km, pieszej wyprawie …

wyprawa 26

Marcin

Wyprawa 26: Marcin lat 27, pochodzi z województwa śląskiego. Po opuszczeniu więzienia  we wrześniu br  zgłosił się do programu Nowa Droga. Po obozie przygotowawczym wyruszył  wraz z opiekunem Mariuszem do Karkowa. …

wyprawa 25

Mariusz

Wyprawa 25:Mariusz lat 23, pochodzi z województwa podlaskiego.  Zaraz po opuszczeniu więzienia zgłosił się do projektu Nowa Droga. Obecnie jest w  trakcie pieszej wyprawy z Lublina do Krakowa w towarzystwie opiekuna …

wyprawa 24 (1)

Małgosia

Wyprawa 24: Małgosia  lat 23 pochodzi z województwa śląskiego. Pierwsza uczestniczka w Nowej Drodze!  Po upuszczeniu więzienia na Śląsku przyjechała do Lublina i rozpoczęła udział w naszym projekcie. Obie z …

wyprawa 23

Patryk

Wyprawa 23: Patryk  lat 25, pochodzi z województwa lubelskiego. Zaraz po opuszczeniu zakładu karnego  zgłosił się do projektu i wyruszył w drogę z opiekunem Bogdanem. Przed nimi wiele kilometrów wyprawy i długie rozmowy o …